Båt på vatnetSvanarSolingFottur

Skistavar

Terrenget

Terrenget

Dyrkolbotn Fjellstove ligg på fjellgarden Dyrkolbotn, 350 m.o.h. midt mellom Bergen og Sognefjorden. Fjellbjørka veks i liene og terrenget er variert med fjell, vatn, elvar og fossar. Skolen ligg for seg sjølv, uforstyrra av butikkar, kafear, alpinanlegg og liknande.

Naturen rundt fjellstova er tilnærma urørt og gjer sitt til at utemiljøet er prega av ein stille, roleg og trygg atmosfære. Eit særkjenne ved kulturlandskapet er at det er lett å sjå korleis det har teke form av tid og arbeid i dette lokalsamfunnet. Vintrane er snørike med 1-2 meter snødjupna.

© Websidene er utforma og levert av ID fix design.