KjøkkentenesteSkiturSpisesalFiske

Skifall

Vår friluftsprofil

Fjellklatring

Vi ynskjer eit enkelt og lite ressurskrevjande friluftsliv.

Om vinteren vil vi gje elevane opplæring i tradisjonelle skiteknikkar, læra dei trygg ferdsel og la dei oppleva skigleda i det vestnorske vinterfjellet.

Året rundt har vi fleksible uteaktiviteter uavhengig av elevane og lærarane sin fysiske dugleik.

Skolen tilbyr gratis utlån av ski, sko, stavar og tursekk til leirskoleelevane.

© Websidene er utforma og levert av ID fix design.