LeirbaalIsfiskeKanopadlingSnøhule

Klatring

Aktiviteter på staden

Fiske Her kan vi tilby:

Instruktørar og turleiarar for friluftsliv kan ordnast, også for andre grupper enn leirskuleklassar.

Vi kan by på Bjørn West krigshistorie, gards og bygdehistorie og elvekraftverk.
Og vi kan by på opplæring i gamle tradisjonar som lefsebaking og toving med meir!

Vi har i tillegg utleige av eindel utstyr.

© Websidene er utforma og levert av ID fix design.